Ochrana osobných údajov

1. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúcich v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o ochrane osobných údajov).

2. Spracovanie osobných údajov vykonáva predávajúci bez súhlasu v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov. V prípade, že je kupujúci fyzickou osobou, kupujúci poskytne predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu doručenia vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že je kupujúci právnickou osobou, kupujúci poskytne predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, resp. adresu doručenia vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Teda údaje, ktoré sú potrebné, aby bolo možné splniť povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy.

3. Kupujúci poskytuje tieto osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho objednávky.

4. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúce len po dobu nevyhnutnú na splnenie svojich povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

5. Na marketingové účely predávajúci spracúva osobné údaje kupujúce len so súhlasom dotknutej osoby. Súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely dáva kupujúci pri registrácii na stránke www.sterimob.sk.

6. Kupujúci môže po prihlásení do svojho účtu na stránke www.sterimob.sk kedykoľvek meniť, či aktualizovať svoje údaje, alebo požiadať o vymazanie z databázy e-mailom na sterimob@gmail.com.

7. Predávajúci sa zaväzuje neposkytovať žiadne osobné údaje kupujúceho tretím stranám a používať ich len na účely spojené s doručením zásielky tovaru.

8. IS obchodu je XXXXX (doplní sa po registrácii), pod ktorým je e-shop registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

NEWSLETTER - nájdite rady, aktuálne novinky a špeciálne akcie.
Potrebujete poradiť pri výbere?
Navštívte našu predajňu, alebo nás kontaktujte.
Produkt bol pridaný do košíka.
Zobraziť košík
Pokračovať v nákupe